Csepel II. Jézus Szíve Plébánia
Zene be/ki
Facebook
YouTube

2017.ápr.23 - 30. Fehérvasárnap

 1. Fehérvasárnap TELJES BÚCSÚT nyerhetünk a halottainkért! Éljünk a kegyelmi lehetőséggel.
 2. Kedden este 19-kor képviselőtestületi gyűlés a plébánián!
 3. Szerdán mondókára várjuk az édesanyákat.
 4. Csütörtökön papi hivatásokért imádkozunk.
 5. Péntek-szombat-vasárnap a cserkészek hosszú hétvégéje.
 6. Jövő vasárnap gitáros szentmise. Utána az agapéra szeretettel kérünk süteményt.
Kispál György plébános

Húsvét ünnepe

Írta: Admin, 2017-04-15 16:57:13

Húsvét vasárnapján a 7 és 9-órai szentmisék előtt áldjuk meg az ételeket. Idén először húsvéti kalácsot is áldunk; minden család hazavihet egyet.
Gondoljunk az idősekre, betegekre!
A 9-órai szentmisében adja át főminisztránsi szolgálatát Gayerhosz Norbi testvérünk. A szentmise után minden kedves munkatársat várunk a hittanterembe.

Húsvét hétfőjén reggel 7 és 9-kor, valamint este 18-kor tartunk szentmisét. 11-kor nem. Akkor egy idősotthonban vagyunk.

Köszönet mindenkinek, aki idei Húsvétunkat szebbé tette, énekével, munkájával, díszítésével, minisztráns szolgálatával, adományaival. Csak a dicséret és köszönet illet mindenkit!

Minden kedves testvérünknek, vendégeinknek Kegyelmekben gazdag Húsvétot kívánunk!

Kispál György plébános

Karitász Coop élelmiszergyűjtés

Írta: Admin, 2017-03-25 11:59:15

"Tégy minket, Urunk jóvá és segítésre késszé! Engedd, hogy önzetlen segítői legyünk a szegényeknek!"

Köszönjük mindenki szolgálatát, segítségét, a lehetőséget, hogy gyűjthettünk.
Szeretettel: Marietta

Nagyböjti lelkigyakorlat

Írta: Admin, 2017-03-22 19:45:57

Nagyböjti lelkigyakorlat, 1.nap 2017.03.16

Nagyböjti lelkigyakorlat, 2.nap 2017.03.17

Nagyböjti lelkigyakorlat, 3.nap 2017.03.18

Videógaléria megtekintése...

Csepel Szolgálatáért Díj

Írta: Admin, 2017-03-20 14:38:35

Budapest XXI. kerület csepel önkormányzata képviselő-testülete kinyilvánította, hogy mindazok, akik munkájuk, életük során öregbítik kerületünk jó hírnevét, különleges megbecsülésben részesüljenek Csepel II. Jézus Szíve Plébánia karitász csoportnak a rászorulók megsegítéséért végzett áldozatos és odaadó munkájáért csepel szolgálatáért díjat adományozott.

"A közösség valahová tartozás és nyitottság, ugyanakkor szeretet is minden ember iránt. Más szóval úgy is mondhatnánk, hogy a közösséget ez a három tényező határozza meg: minden embert szeretni, egymással szorosan összetartozni, és megélni a küldetésünket.
A közösség...: felismerés. Tagjai felismerik Isten hívását: éljenek együtt, szeressék egymást, imádkozzanak és dolgozzanak azért, hogy válaszoljanak a szegények segélykiáltására."

Jean Vanier

Csepel II. Jézus Szíve Plébánia Karitász csoport szolgálatának rövid bemutatása:

A Csepel II. Jézus Szíve Egyházközség nagy hagyománnyal, sok évre visszamenően, nyitottan és a katolikus hitnek megfelelően, szeretetteljesen próbál a rászorulók felé fordulni. A karitatív tevékenységet, szolgálatot magas szinten ápolták az elődök. Karitász csoport elnevezéssel 20. éve működik a plébániai csoport Gyuri atya vezetésével. Egy ideje, egyedüli Karitász csoportként segítik kerületünk rászorulóit. A szolgálatot az egyházközség önkéntesei vállalják, látják el, jelenleg 22 karitász szolgálatos, akik aktív dolgozók, nyugdíjasok, családosok, egyedülállóak, a csoport indulása óta tagok, néhány éve vagy néhány hónapja vállalták a karitász szolgálatot. A Csepel II. Jézus Szíve Egyházközség a Székesfehérvári Egyházmegyéhez tartozik, de akár Székesfehérvárról, a Budapest-Esztergom Főegyházmegyei Szent Erzsébet Karitász Központból, az Országos Karitász Központból, a csepeli Humán Szolgáltatások Igazgatóságarészéről, a NOE kerületi szervezete részéről, az egyházközségből, iskolákból, magánszemélyek által, stb.rendszeresen kérnek segítségetarászorulók számára. A szolgálat a katolikus karitász szellemiségét követve sokoldalú és többrétű. Az egyik folyamatos, segítségnyújtási forma a ruharaktár szolgálat: pénteki munkanapokon 10 és 11 óra között, a tavalyi évig a plébánia garázsában, novembertől pedig Czibulyáné Szonday Szilvia képviselő és tanácsnok asszony valamint Borbély Lénárd polgármester úr jóvoltából, segítségük által, a Kossuth L. u. 148 szám alatti bérelt helyiségben fogadják a ruharaktár szolgálatosok a rászorulókat, ahol ingyen kaphatnak használható, jó minőségű ruhákat, a jó szívű, adakozó egyházközségi tagok, továbbá a kerületi lakosok és kerületen kívüli adományozók jóvoltából bútorokat, háztartási gépeket, maguk és családtagjaik részére. Ilyenkor igény szerint szociális információval, szükség szerint álláshirdetésekkel is segítik őket. Nagy leleményességgel működtetik az önkéntes karitász tagok a raktárat, mert a felajánlásokból a rászoruló egyéneken kívül rendszeresen juttatnak a Vöröskereszt Anyaotthon, a Vöröskereszt Hajléktalanszálló, az Ív utcai Speciális Általános Iskola és más kerületi intézményeknek is, fogadóképességük függvényében. A szolgálat Gyuri atya irányításával, az egyházközség tagjainak, valamint NOE csoportja segítségével, valamint a kerület minden szociális intézményével kapcsolatot tart, és kerületen kívüliekkel is szükség és igény szerint. Közösen, egymást segítve támogatják a rászoruló egyéneket és családokat. Folyamatos szolgálatként a hajléktalanok, idősek, betegek, rászorulók, nagycsaládosok, egyedül nevelő szülők látogatását, segítését, a lehetőségekhez képest támogatásukat vállalták, vállalják fel. A kerület szociális ellátását kiegészítve kerülhet sor a segítségnyújtásra, szolgálatra. Részt vesznek az Élelmiszerbank és az együttműködő üzletláncok általi, valamint egyházközségi élelmiszergyűjtésekben (karácsonykor és nagyböjtben), amely gyűjtések adományaival a rászorulókat segítik. Az egyházközség keretein belül háttérszolgálatot látnak el a Betegek szentmiséjén, farsangon, Úrnapján, Egyházközségi napon, Jótékonysági vásárt tartanak évente, amely bevételét szintén a rászorulók megsegítésére fordítják, stb.

"…kezdjünk el tenni valami jót, és meglátjuk, milyen sokan állnak majd mellénk.”
Böjte Csaba testvér,

"Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.”
Teréz anya

Erdősi Gréta temetése

Írta: Admin, 2017-02-24 13:54:51

Szentírás: János ev. 14,1-6.
"Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van".

Kedves Gyászolók!

1. Hol van az Isten?!

A megrendítő baleset hírére mindenki azt kérdi: "Hol van az Isten"?! Isten ott van a sofőr kezében, ott van a szerelők kezében, ott van a busz tervezői és gyártói kezében. Ott van a sztráda építők kezében. Isten ott van a három gyereket kimentő és életét áldozó tanár kezében! Ott van minden segítő kezében.
Isten ott van a hittanárok kezében akik már a kicsi másodikosoknak így tanítják az ötödik parancsolatot: "Ne ölj, védd az életet!" És hogyan teljesíted? "Vigyázok a magam és a mások testi és lelki épségére!" Válaszolják a gyerekek. Tudom, hogy nem lehetséges, de amióta vezetek szeretném oda tenni minden autó kormányára: " V. Ne ölj, védd az életet!" Édesapám parasztember volt. Minden alkalommal így indult a lovas kocsival: keresztet rajzolt magára és ezt suttogta: "Uram Jézus, segíts!" Mire jó ez a figyelmeztetés? Istennek van egy álma, egy gyönyörű álma rólunk: teljes boldog élet itt a földön, és boldog kiteljesedés utána az örök életben. A teremtés kezdetén így mondta: "Nektek adok mindent..."( Ter.1,29), de így értette: rátok bízok mindent! Rátok bízom a mögöttetek ülőket! Drágák nekem!

2. Kedves Gyászolók!

"Ha elkészítettem a helyet, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket..." A veronai híd alatt, abban a szörnyű órában Krisztus eljött és szólt Grétához: "Elkészítettem a helyet, mikor még édesanyád szíve alatt voltál, már elkészítettem a helyet - jöjj velem!" És így szólt Krisztus tizenhatszor!

3. Kedves Szülők, nagyszülők, kedves dédi!

Van egy orvos szentünk. Nemrég avatták boldoggá Batthyányi-Strattmann László szemorvost. A szegényeken segítve negyven ezer műtétet végzett ingyen. Csak a fiát nem tudta megmenteni. Húsz éves fiának temetésén ennyit mondott: "Köszönjük meg Istennek, hogy eddig nekünk adta őt!" Most, amikor magával vitte, köszönjük meg Istennek ezt a tizenöt szeretetben, örömben gazdag évet, amíg nektek adta őt.
Kedves Míra! Nővéred már ott van, ahol az Úr Jézus van. Lát téged. Tudsz hozzá, tudsz vele beszélni. Biztatni fog a jóra. Súgni fogja hogyan kerüld a rosszat. Hallgass rá! Ismerd meg az utat, ahová ő ment. A hittan által ismerd meg a boldog jövő, és a boldog mennyország útját.

4. Kedves Tanárok!

Minden gyermek a ti gyermeketek is. Öröm a fejlődése, büszkeség a sikere. Bánata, kudarca a ti fájdalmatok. Mikor kirepülnek, belőletek is kiszakad valami. Ezért könnyes a ballagás. Mai fájdalmatok sokáig ad hátteret, hogy a gyerekek felnövekedvén megértsék a felelősséget.

5. Kedves gyerekek, osztály és iskolatársak!

Gréta és a többiek Isten örök világából látnak benneteket! Súgják, kiáltják felétek a rátok leselkedő veszélyeket. Hallgassatok a szavukra, hogy sok rossztól megóvhassanak benneteket! Isten örök világából már most is azt súgják: mi már mindent tudunk, ezért kérünk titeket mind a tizenhatan; ismerjétek meg Krisztus útját! Ismerjétek meg a boldog élet útját!

Kedves Gyászolók!

Istennek van egy álma rólunk. Kitűzi elénk a pályát; cél a szeretet, védőkorlát a parancsai. Gréta temetése arra hív, vele kezdjük a napot, hogy hozzá érkezünk el.
Bárcsak minél többen így kezdenék, bárcsak minél többen így ülnének a kormány mögé. "Uram Jézus, segíts!"
Amen!

Miserend és Urnatemető

Plébánia címe: 1214 Budapest, Sas utca 10.
GPS-be XXI. Kerület BÉKE TÉR-t kell betáplálni!
Telefon: 06-1-276-9323
E-mail: plebania[kukac]cs2pl.t-online.hu

Alapítvány:
SZJA 1%: 18228658-1-43

Heti hirdetések

2017.ápr.23 - 30. Fehérvasárnap

 1. Fehérvasárnap TELJES BÚCSÚT nyerhetünk a halottainkért! Éljünk a kegyelmi lehetőséggel.
 2. Kedden este 19-kor képviselőtestületi gyűlés a plébánián!
 3. Szerdán mondókára várjuk az édesanyákat.
 4. Csütörtökön papi hivatásokért imádkozunk.
 5. Péntek-szombat-vasárnap a cserkészek hosszú hétvégéje.
 6. Jövő vasárnap gitáros szentmise. Utána az agapéra szeretettel kérünk süteményt.
Kispál György plébános

Facebook