Csepel II. Jézus Szíve Plébánia
Zene be/ki
Facebook
YouTube

Karitász

Írta: Admin, 2015.09.21.

"A valódi hatalom az egyházban a szolgálat." Ferenc pápa

"Az idők folyamán és az Egyház fokozatos elterjedésével szeretetszolgálatát, a karitászt a szentség kiszolgáltatásával és az Ige hirdetésével együtt lényeges összetevőjének tekintették: a szeretet gyakorlása az özvegyek és árvák, a rabok, a betegek és mindenféle szükséget szenvedők iránt éppúgy a lényegéhez tartozik, mint a szentséget szolgálata és az evangélium hirdetése." XVI. Benedek pápa

"Caritas" - görög eredetű, latin szó, szolgáló szeretet jelent, Isten és az embertárs szeretetét.

"A karitász hálózatban dolgozó önkéntes és hivatásos munkatársak személyes szeretete jusson el az általunk támogatott emberekhez. A szeretetszolgálatot közösségben gyakoroljuk és ezekbe a közösségekbe szeretettel várunk minden érdeklődőt.

„Az istenszeretetben gyökerező felebaráti szeretet elsődlegesen minden egyes hívő feladata, ugyanakkor az egész egyházi közösség feladata is minden szinten: a helyi közösségektől kezdve a részegyházakon (egyházmegyéken) át az egész világegyházig. Az Egyháznak, mint közösségnek is gyakorolnia kell a szeretetet. Ez viszont megköveteli, hogy a szeretetnek meglegyenek a szervezetei ahhoz, hogy a közösségi szolgálatot rendezetten tudja végezni (XVI. Benedek pápa Deus caritas est kezdetű enciklikája a keresztény szeretetről). A Karitász tehát egyszerre mozgalom és intézmény. Mozgalom, amelyben önkéntesek dolgoznak és intézmény, amely a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezeteként a munkához szükséges kereteket adja meg."

http://www.karitasz.hu/rolunk

“Krisztus szeretete sürget minket.” 2 Kor. 5,14... szeretetteljes, szolgáló szeretetre hív, buzdít bennünket. Isten szeretetét cselekvő szeretettel igyekszünk közvetíteni, a gyakorlatban szolgálni a rászoruló embert. "Isten másokért teremtett minket." Don Bosco

Felelősek vagyunk egymásért, szükségünk van egymásra. Példáink Árpád-házi Szent Erzsébet és más szentek, boldogok ismeretlen önzetlen segítők, akik Krisztus szeretetével önzetlenül segítenek a rászorulókon, Jézus tanításának szellemében. A mai világ szelleme más viselkedést, viszonyulást sugall, nem véve tudomásul, hogy mindannyiunk mély igénye: a segítetté és a segítőé is, amire meghívást kaptunk.

"Egy közösségbe való bekapcsolódás elsősorban...felismerés. Tagjai felismerik Isten hívását: éljenek együtt, szeressék egymást, imádkozzanak és dolgozzanak azért, hogy válaszoljanak a szegények segélykiáltására." Jean Vanier

  • Plébániánk Karitász csoportja folyamatos és időszakos szolgálatokkal van jelen egyházközségünkben és kerületünkben.
  • "Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel." Teréz anya
  • A karitász ruharaktára nyitvatartási ideje: pénteki munkanapokon 10-11 óra között, ekkor továbbítjuk és fogadjuk a ruhaadományokat. Szociális ellátásokkal, és álláskereséssel kapcsolatos információkkal is segítjük a hozzánk fordulókat.
  • Folyamatosan van lehetőség adakozásra, adományozásra a Karitászperselybe és tartós élelmiszert is fogadunk, mert napi szinten fordulnak hozzánk a rászorulók.
  • Szeretetteljes köszönetet mondunk minden pénzbeli, tartós élelmiszer, valamint ruhaadományért, segítségért, vagy önkéntes munkáért, amit a kedves testvérek felajánlanak a rászorulók megsegítéséért. Hazánk, szűkebb környezetünk jelen helyzetében mindannyiunk szívügye kell, hogy legyen, hogy a nehézségeket, gondokat és bajokat hordozók terheinek viselésében folyamatosan segítsük egymást.

Fogadjuk meg Böjte Csaba atya tanácsát, kezdjünk el tenni valami jót, és meglátjuk, milyen sokan állnak majd mellénk.

Végül, de nem utolsó sorban, György plébános atyánkról vegyünk példát, aki az első a szeretetcselekedetek gyakorlásában, a segítségadásban, segítségnyújtásban.

„A keresztény karitász nem holt ér, hanem eleven járású tenger.” Prohászka Ottokár püspök

Kunszt Marietta
cs2plkaritasz@freemail.hu

Facebook