Csepel II. Jézus Szíve Plébánia

Betöltés...

Zene be/ki
Facebook
YouTube

Lelkipásztori levél

2022-02-24 15:05:29

Betegek Szentmiséje

2022-02-18 15:18:36

Szent II. János Pál pápa: Együtt a szenvedőkkel

Ti a világ összes országában
és az egész földön
élő betegek és szenvedők,
elhagyatottak és üldözöttek,
és Ti, Krisztus hitének tanúságtevői,
Jézus szenvedésével egyesítve
ajánljátok fel szenvedéseiteket!

Járjatok közben értünk,
hogy ne magányosodjunk el
Krisztus Keresztjének megtapasztalásában,
hanem erőt kapjunk abból a szent közösségből,
amelynek kezdete és
beteljesedése Istenben rejlik.

Meghívó

2022-02-02 09:24:51

Ferenc pápa január 28-án, pénteken délelőtt 9 órakor az Apostoli Palota Kelemen-termében fogadta a Katolikus Média Nemzetközi Konzorciuma által kezdeményezett találkozó, a „Catholic fact-cheking” 100 fős csoportját. Beszédének középpontjába a Covid-19 világjárvánnyal kapcsolatos nemzetközi kommunikációs problémákat helyezte....

Olvasd el mindet: https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2022-01/ferenc-papa-beszede-a-katolikus-mediak-kozorciumahoz.html

Házszentelő

2022-01-06 20:13:01

Kedves Csepeliek!

Eljött a második vírusos Vízkereszt, a második vírusos házszentelők ideje. Tavaly háromszáz kis flakont készítettünk, hogy a karantén miatt minél többen saját maguk tudják megszentelni otthonukat. A vírus okozta félelmek, egzisztenciális nehézségek sok súrlódásra adtak-adnak alkalmat. Emiatt biztattam mindenkit, hogy maga szentelje meg otthonát, kiűzve a "veszekedés ördögét". Ima, szentelés, krétával a Háromkirályok nevei... Vasárnap örömmel láttam nyomait egy családi otthonban. E sorok írásakor már emelkedik a fertőzések a száma az Omikron miatt. Sok család számára ismét fontos lesz az otthon megszentelése, de a pap nem juthat el mindenhova. Idén is készítünk kétszáz flakon szenteltvizet. Idén is szentelje meg otthonát a család papja; az édesapa, vagy a nagyapa. Természetesen ahol olyan a helyzet, az édesanya, vagy a nagymama is megteheti. Ehhez kívánok segíteni az alábbi liturgia javaslattal: ( Előre bocsátom, hogy, mint tudjuk, Magyarországon tíz millió futball szakértő van. Most már van tízmillió vírus szakértő. Na és újabban van egy csomó liturgia szakértő, aki új magyarázatokat adnak a vízkereszti házszentelésnek is. Új magyarázatokat a Háromkirály neve helyett. Mi továbbra is a XX.század híres liturgia tudósára, Parsch Piusra hallgatunk: +G+M+B+ bizony nem más, mint Gáspár, Menyhért, Boldizsár.) Hogy pontosabban idézzük a kedves szokást Parsch Piustól: "A mai vízszentelésnek mélyebb az alapja, hogy emlékezetbe idézze keresztségünket, hisz Keleten az epifánia keresztelési nap volt... Dicséretes szent szokás vízkeresztkor a házak megáldása, amikor is a lakásokat a háromkirályok vizével meghintik, a megáldott tömjénnel megfüstölik, és az ajtók fölé a szentelt krétával fölírják az évszámot és a három napkeleti bölcs nevének kezdőbetűit közberajzolt keresztekkel. A szertartást vagy a pap, vagy ennek híján a családatya végzi, s ezt így szép családi ünneppé lehet kialakítani. A család összegyűl a kis házioltár előtt, a templomból hozott szenteltvíz, tömjén, kréta előkészítve..."(Parsch Pius, Az üdvösség éve I. kötet 300-301. o.)

Akkor tehát Thurzó Antal plébános nyomán a következő szertartást javasolom: Előkészíteni a szenteltvizet, esetleg pohárba tölteni és egy zöld virágágat beletenni szenteltvíz hintőnek. Krétát, vagy filctollat készíteni a felirathoz.

1. Keresztvetés, utána esetleg
2. a Magnificat fölolvasása: Lk 1,46 - 55.
3. majd a Háromkirályok fölolvasása: Mt 2,1 - 12.
4. esetleg Miatyánk és Üdvözlégy a meghalt családtagokért
5. Végül az áldó ima Parsch Piustól:
"Áldd meg, mindenható Urunk, Istenünk, ezt a házat, hogy egészség, tisztaság, diadalmas erény lakjék benne, alázatosság, jóság, szelídség, parancsaid teljesítése, hála az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek; és az ő áldásuk legyen állandó e házon és minden lakóján. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen".
6. Ezt követi minden helyiség meghintése a szenteltvízzel.
7. Végül a felirat: 20 + G + M + B + 22
8. Egymás megölelése, szeretetben élni.

Mindenkinek vírusmentes Isten áldotta Új Esztendőt! György atya

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 -

Plébánia címe: 1214 Budapest, Sas utca 10.
GPS térképben: XXI. Kerület BÉKE TÉR
Telefon: 06-1-276-9323
E-mail: plebania[kukac]cs2pl.t-online.hu

Plébánia számlaszáma:
Név: Budapest Csepel-Csillagtelep Rk. Plébánia
Bankszámlaszám: 11721026-20016715
Alapítvány:
Név: Csepel Jézus Szíve Egyhàzközség Alapítvànya
SZJA 1%: 18228658-1-43

Heti hirdetések

Jézus Szíve ünnepe 2024. jún. 9 – 16.

  1. Szerdán mondókára várjuk az édesanyákat.
    Csütörtök este a békéért imádkozunk.
    Szombaton már nincs hittan, de van kiscserkész foglalkozás.
  2. A szűz vértanú Bódi Magdi miatt hamar elfogyott a múlt heti Új Ember. Hozattunk a múlt heti számból.
  3. A drávaszögi zarándoklatra még nem mindenki jelentkezett be. Jövő hétre írásos eligazító készül.
  4. A meglőtt Ficó elnök riportot adott. Ugyanolyan sérülések érték, mint II.János Pál pápát, és ugyanolyan megbocsájtó szavakat használt.
  5. Amikor kedden, június 4-én Trianonra emlékeztünk, Rómában is emlékeztek 1944. június 4-re. Róma népe akkor tett fogadalmat a Szűzanya előtt. Másnap a németek harc nélkül kivonultak. Rómát nem lőtték, és nem bombázták szét. Róma népe a Szűzanyának tulajdonítja és csodaként tartják számon!
Kispál György plébános