Csepel II. Jézus Szíve Plébánia

Betöltés...

Zene be/ki
Facebook
YouTube

Nagypénteki szertartás

2020-04-09 18:56:18

Nagypéntek

Közzétette: Csepeli Jézus Szíve Egyházközség – 2020. április 10., péntek


Galéria megtekintése...

Nagycsütörtöki szertartás

2020-04-09 10:41:43

Nagycsütörtök

Közzétette: Csepeli Jézus Szíve Egyházközség – 2020. április 9., csütörtök

Nagyheti ONLINE Miserend

2020-04-06 11:26:59

Kedves Testvérek!

Mindenkit arra buzdítunk, hogy bármennyire fájdalmas a lelkünknek, a nagyheti szentmisékbe, szertartásokba KIZÁRÓLAG ONLINE kapcsolódjunk be és erre hívjuk fel családunk, rokonaink, ismerőseink figyelmét is!

Nagyheti Miserend

Mise közvetítés

2020-04-05 09:00:28

Közzétette: Csepeli Jézus Szíve Egyházközség – 2020. április 4., szombat
 • Készüljek a közvetítésre, a valódi és lehető legteljesebb jelenlétre.
 • Legyen rajtam olyan öltözet, ami az alkalomhoz illő.
 • Döntsek egyértelműen, hogy ott maradok végig a képernyőszentmisén.
 • Ne járkáljak ide-oda intézni egyéb (akár fontos) ügyeket, teendőket.
 • Ne egyek-igyak az imádság alatt.
 • Kapcsoljam ki a telefonomat, ha nem azt használom a közvetítés fogadására.
 • Jelentkezzek ki a messengerből és minden másból, ami megzavarhatja az imádságomat.
 • Ne írjak kommenteket az imádság alatt.
 • Legalább 5-10 perccel – vagy még többel - előbb kezdjek készülni, amint a templomba is előbb indulok el. Gondoljak is arra: most indulok a templomba. Egy lehetséges imádság: Hozzád indulok, Istenem, veled szeretnék találkozni lélekben Igéd és asztalod közösségében. Te mindenütt jelen vagy, itt is, távol a szentmise helyszínétől. Benned közösségben vagyok a miséző pappal, közösségben vagyok mindazokkal, akik a távolból bárhonnan bekapcsolódnak, és közösségben vagyok az egész küzdő, szenvedő és megdicsőült egyházzal. Hallgatom majd igédet, a képernyőn szemlélem szent titkaid megjelenítését. Segíts, hogy egész szívvel legyek jelenszámodra időtlen áldozatodat szemlélve...
 • A képernyőszentmise kezdete előtt gyújthatok gyertyát, kérve Istent, hogy adja meg jelenlétének megtapasztalását az imádság alatt, hogy növelje bennem a hit, a remény és a szeretet fényét.
 • Legyen összeszedett a testhelyzetem a szentmise alatt.
 • A szentmise kezdetétől a végéig tehetem azt, amit a templomban tennék, amit tesz az egész közösség: fölállhatok, leülhetek, letérdelhetek – mikor, minek van az ideje.
 • A szentmise válaszait és imádságait mondhatom hangosan, megfontoltan.
 • A bűnbánati rész legyen a személyes és őszinte bűnbánat ideje.
 • A szentírási részletekből igyekezzek legalább egy mondatot, szót megjegyezni, amit a szentmise után felidézve fontolgassak.
 • Ha tudok, az átváltoztatás alatt térdeljek le az előtt, Aki jelen van otthonomban és Akit Istenemnek vallok. Kérjem tőle, hogy szeretete formáljon át jobban az ő képére és hasonlatosságára ott, ahol a leginkább rászorulok erre.
 • A szentáldozás idején végezzek lelki áldozást. Egy lehetséges imádság ehhez:
  Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
  A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
  Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

  Krisztus valóságos teste és vére az áldozás révén beépül testembe. Szép és régi katolikus hagyomány, hogy az áldozás után 10-15 percig, míg a „szentségi szín” gyomromban megszűnik, csöndes imádságban időzök reflektálva arra is, mi történt, mi is történik, mit kaptam a képernyőszentmise alatt. A lelki áldozásnál a hangsúly a lélekben való találkozáson és egyesülésen van a föltámadott Krisztussal. A lelki áldozás megérinti pszichémet is, a csöndben hagyom, hogy a lelki érintés minél teljesebben átjárja egész pszichémet, amint a „fizikai” áldozásnál a kenyér molekulái testem molekuláivá válnak.
 • A képernyőszentmise végeztével lehetőleg ne azonnal kezdjem ügyeim intézését. A csendes jelenlét lehet jelképesen annak ideje, amit még Istennek adtam, a templomból hazatérés ideje.

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 -

Plébánia címe: 1214 Budapest, Sas utca 10.
GPS térképben: XXI. Kerület BÉKE TÉR
Telefon: 06-1-276-9323
E-mail: plebania[kukac]cs2pl.t-online.hu

Plébánia számlaszáma:
Név: Budapest Csepel-Csillagtelep Rk. Plébánia
Bankszámlaszám: 11721026-20016715
Alapítvány:
Név: Csepel Jézus Szíve Egyhàzközség Alapítvànya
SZJA 1%: 18228658-1-43

Heti hirdetések

Húsvét 6. vasárnap 2023.máj.14 - 21.

 1. Ma cseréljük a Rózsafüzér titkait. Május minden napján litániával köszöntjük a Szűzanyát. A mai napon gitáros kórusunk Polgárdiban énekel.
 2. Hétfőn a Werner kórus próbája.
 3. Szerdán mondókára várjuk az édesanyákat.
 4. Csütörtökön szentségimádás, este a Karitász gyűlése. Csütörtök a Mennybemenetel napja. 17,00 - 19,00 óra között az egyházmegye minden templomában imádkozunk.
 5. Pénteken várjuk a bérmálkozókat. Szombaton a kicsik hittanja és a kiscserkészek foglalkozása. Szombat reggel 7-kor indulunk Baja-Vodicára. A templomban gyülekezzünk.
 6. Jövő vasárnap tartjuk mennybemenetel ünnepét.
  - Péter atya gyógyulásért imádkozzunk. Titkárnőnk, Editke kemoterápiás kezelését megkezdték. Imát kérünk!
 7. A héten többen dolgoztak a templomban; a rendért, tisztaságért, és egy új kivetítőért. Ez a népénekeket fogja kivetíteni a templomban. Köszönet az áldozatos lelkű segítőknek!!!
 8. A múlt heti Új Ember is újra kapható - a PÁPALÁTOGATÁST tartalmazza. Tegyük el, őrizzük meg. A pápa tanítását fogadjuk meg! Vegyük át a megrendelt könyveket!
 9. A héten új kis életet kaptunk: szerdán született Wiezl Ákos, 4,130/53 cm. A fiatal pár a covid alatt született első kisfiukkkal minden vasárnap itt vannak. Az édesanya, Réka még múlt vasárnap is itt volt a szentmisén. Isten éltesse őket!
Kispál György plébános