Csepel II. Jézus Szíve Plébánia

Betöltés...

Zene be/ki
Facebook
YouTube

3. Nagyszombat(Húsvéti Vigília):

Kedves Testvérek!

Nagyszombaton, a Húsvéti Gyertyára - Krisztusra tekintve értjük meg az idei Húsvét üzenetét: "Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket!" Testvérek! Most éljük át a Sötétség és a Világosság küzdelmét! Most, amikor a sötétség kezdi uralni a kinti világot, kérdezem, van-e még bűn? Hát már bűnöző sincs, csak "fogvatartott". A valóságot meghazudtolva, lassan már feketét, sötétet sem szabad kimondani. Van-e még bűn, kérdezem most, amikor a szomszédban átéljük a Biblia első lapjait. A Sátán irígységét, az embert becsapó hazugságát. Ki merné tagadni, hogy az egymás torkának ugró, becsapott ember mögött ott a röhögő Sátán! Káinként szorongatja a maroknyi kátpátaljai magyarságot. Aztán Káin is vérző Ábellé válik egy erősebb hatalomtól.
Onnan, Kárpátaljáról jön a jezsuita Szabolcs atya fontos üzenete: "A falat kenyérnél, a pohár víznél nagyobb szükségünk van a föltámadás titkának megélésére, különösen olyankor, mikor az emberi butaság és gonoszság mögött fölsejlik a nem emberi gonoszság kegyetlen tekintete, mint a mostani szörnyű háborúban. A megtapasztalt segítőkészség és szívjóság tartja bennünk a hitet..."(Sajgó Szabolcs SJ. in. Szív, 2022 ápr.27.o.)
Igen testvérek! Az idei Húsvéton megrázóbban hangzik föl háromszor: "Krisztus világossága!" Mert azt üzeni, nem magunk küzdünk, egyre reménytelenebbül. Azt üzeni van menekvés! Azt üzeni húsvéti énekünkkel; még a Sátánnak sincs "..rajtunk hatalma, ha a lelkünk akarja"! Csak egyet kell, fölnézni a Húsvéti gyertyára - a föltámadt Krisztusra: "Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket"! Hiszen "Én vagyok a világ világossága! Aki utánam jön, nem jár sötétségben!" Ahogy a régi tanítók mondták: "...kiragadott minket a szolgaságból a szabadságra, s sötétségből a világosságra..."(Szárdeszi Meliton pk. in: LH. Nagycsütörtök) Ezt éltük át, amikor a tőle vett láng, gyertyáink lángocskái megfényesítik arcunkat, homlokunkat, értelmünket, csillogóvá teszi szemünket. Mindenkiét, aki hajlandó gyertyát tartani a kezében; mindenkiét, aki hajlandó Krisztus fényét befogadni lelkébe, aki hajlandó Krisztus fénye után menni! Éppen úgy, amint Báruk prófétától hallottuk az imént:
"Tanuld meg, hol van a tudomány, hol az erő,
hol az értelem, s akkor megtudod azt is,
hol a maradandóság és az élet,
hol a szem ragyogása és a béke."
Íme, elszabadult világunkban a biztos pontok, a biztos és örök értékek. Kint egyre növekvő sötétség, de mit számít, itt van köztünk, "...aki küldi a fényt" - mondja a próféta.
Igen testvérek! Mikor is ragyognak legfényesebben Csepel megvilágított templomai? Mikor ragyognak legfényesebben felfelé mutató keresztjei? Amikor legnagyobb a sötétség! Ez az út - mutatják templomaink. Fentről jönnek az igazi értékek, mutatják a sötétben ragyogó keresztjeink. Hát "Tekintsetek rá és eláraszt a fény benneteket"! Mintha segíteni akarnák százezer óvodás kisgyermek szüleinek a közelgő választást: hittan, vagy etika? A próféta előbb hallott szava üzeni: "Térj vissza...öleld magadhoz(Krisztust), járj fényének világosságában!" Akkor ez a hittan. Olyan érték, "amely örökre magmarad"- ezt is a próféta mondta. Igen kedves szülők, nagyszülők, keresztszülők Báruk szavai hozzátok is szólnak: "Aki megtartja, élni fog, aki elhagyja, meghal." Hát nem emiatt szaporodnak a vallásos óvodák, iskolák szerte az országban. Nem emiatt igyekeznek minél több gyermeket ilyenbe íratni? Mintha egy távoli felszólítást hallanának, messze a Jordán mellől: Válaszd az életet! Igen testvérek! A médiák érték, és vallás gúnyoló harsogó világában nyusziként húzzuk meg magunkat. Bizony minket bátorít a mai szentlecke: "...miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból - itt az ideje - hogy mi is új életre keljünk"!
Testvérek! Az idei Húsvéton szedjük össze magunkat, bátran tekintsünk föl rá, és eláraszt a Fény!

Amen

2. Nagypéntek:

Kedves Testvérek!
Az Eucharisztikus Kongresszust folytatva, idei Húsvétunk üzenete a 33. Zsoltár szava legyen:
"TEKINTSETEK RÁ, ÉS ELÁRASZT A FÉNY BENNETEKET"( Zs 33,6) Kedves Testvérek!

Nagypénteken a Passió - a prédikáció.
Mégis pár mondat, hogy ne feledjük idei húsvéti jelszavunkat: "Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket". ??? A vérző, haldokló Krisztusból is ez áradna? Amikor még az ég is elsötétült? Igen! Érezzétek meg a szeretet lökéshullámát. Tudósok minapi fölfedezése valami különös, a világegyetemen átható lökéshullám. Tekintsünk föl, és amikor felhangzik: "Beteljesedett"; megérezzük a szeretet mindent átható lökéshullámát!

Amen.

1. Nagycsütörtök:

Kedves Testvérek!

Az Eucharisztikus Kongresszust folytatva, idei Húsvétunk üzenete a 33. Zsoltár szava legyen:
"TEKINTSETEK RÁ, ÉS ELÁRASZT A FÉNY BENNETEKET"( Zs 33,6) Százezrek kísérték az Urat a hatalmas monstranciában, a Kossuth tértől a Hősök teréig. Énekelve, imádkozva, százezrek élték át a zsoltár szavait: "Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket". Sok mindent látott már az a sugárút. De most az élő Krisztus megszentelte és fölszentelte. Lemosva róla minden korábbi gyalázatot...
És nem számított a kor, a távolság, csak az életet és erőt adó Krisztus. Mert nem csak a technikát csodálták meg, a cserkészek sorfalát, hanem az idősek kitartását is. Hát hogy ment végig lelkesen Krisztus után a 88 éves Ákos atya! Csak rá tekintett, más nem számított. Most, az alapítás szentmiséjén is ezzel a csodálattal tekintsünk föl, tekintsünk Rá: "Íme az Isten Báránya".
A vírus miatt csak a kongresszus után tudtunk elmenni Bátára. Az egyetlen magyarországi eucharisztikus csoda helyszínére. Megrendítő, ami ott történt századokkal ezelőtt. A török pusztításig mágnesként vonzotta hívek sokaságát. Vonzotta nemzetünk nagyjait, királyainkat is. De minden csodánál nem több-e a minden szentmisén felhangzó krisztusi mondat: "Ez az én testem". A csodáknál nem több-e Krisztus átváltoztató szava?! Nem több-e parancsa: "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre".
Testvérek! Nem is kell több szó. Itt van előttünk - mint a feltámadás után - látható alakban.
Fogadjuk meg a felszólítását: menjetek és hirdessétek!

Amen.

Nagyhét

2022-04-15 11:03:02

Karitász ruharaktár

2022-04-09 11:22:49

Ekkor megkérdezte őt a tömeg: »Mit cselekedjünk tehát?« Ő ezt felelte nekik: »Akinek két köntöse van, ossza meg azzal, akinek nincsen; és akinek ennivalója van, hasonlóképpen tegyen.« (Lk 3,10-11)

A Csepel II. Jézus Szíve Karitász csoport ruharaktár szolgálata önkéntesei egész évben a kapott adományokkal segítik az egész kerület és azon kívül élő rászorulókat is, éves forgalmuk tavaly 7 tonna adomány volt.
Szolgálatukat az adományok átvétele, feldolgozása, az adományok célirányos továbbítása, koordinációja, adminisztrációja, a szolgálat minden mozzanatának megszervezése, kapcsolattartás a felajánlókkal, rászorulókkal, szállítókkal, tájékoztatás, képezi. A kifejezés, hogy tonnák mozdulnak meg hajszálpontos, a felajánlásokat a megérkezéstől a továbbításig többször kell mozgatni fizikailag. Lelki ajándékozás is egyben.

A képek az idei első, márciusi szállítást örökítették meg, ahol 2880 kg adomány kelt útra.

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 -

Plébánia címe: 1214 Budapest, Sas utca 10.
GPS térképben: XXI. Kerület BÉKE TÉR
Telefon: 06-1-276-9323
E-mail: plebania[kukac]cs2pl.t-online.hu

Plébánia számlaszáma:
Név: Budapest Csepel-Csillagtelep Rk. Plébánia
Bankszámlaszám: 11721026-20016715
Alapítvány:
Név: Csepel Jézus Szíve Egyhàzközség Alapítvànya
SZJA 1%: 18228658-1-43

Heti hirdetések

Krisztus Király ünnepe 2023. nov.26- dec.3.

 1. Krisztus Király ünnepe az egyházi év utolsó vasárnapja, aztán jön az Advent.
  - Ma délután 15-től cserkész-advent a plébánia pincéjében. Karácsonyi díszeket és szaloncukrot készítünk.
  - Ma este gitáros szentmise, utána agapé.
 2. Hétfőn este a Werner kórus próbája.
  - Szerdán mondókára várjuk az édesanyákat.
  - Csütörtökön a szentmise előtt szentségimádás.
  - Péntek este a plébánián várjuk az új bérmálkozókat. De ide várjuk a most megbérmáltakat is!
  - Szombaton a kicsik hittanja és a kiscserkészek foglalkozása. Egyben pásztorjáték próba is.
 3. Szombat délután 15-től a közös adventi-koszorú készítés, és az első gyertya meggyújtása!
 4. Jövő vasárnap ADVENT első vasárnapja. Az idei Advent rövid, csak három hét lesz!!
  - Jövő vasárnap a 9-órai szentmise után látogat hozzánk a Mikulás.
  - Ugyancsak jövő vasárnap du.16-kor Csepel főterén is felgyullad az első adventi gyertya.
 5. Egy hét múlva indulnak a hajnali RORATE szentmisék. Istenszeretetünk próbája! Minden család legalább egyszer hozza el gyermekeit. A cserkészek őrsönként is jöhetnek, a minisztránsok naponta.
 6. Előre hirdetjük:
  - Kettő hét múlva, szombaton, dec.9-én takarítjuk a templomot, és várjuk a segítséget.
  - Ugyanekkor a karitász raktárban vásár.
  - Ugyancsak kettő hét múlva várjuk a Betlehemi Lángot.
  - A karácsonyfa állítás dec.16-án, szombaton.
  - Advent 3. vasárnapján este a kedves karácsonyi koncert. Lehet jelentkezni.
 7. Vegyük és vigyük az iskolások adventi füzetjét! Árát az újságpénzbe dobjuk: 300 Ft.
  - A középső perselybe kérjük a segítséget a karácsonyi kiadásainkra.
 8. Véres adventünk lesz, amikor a költő szavával: "Isten sírja reszket a szent honban". Ne fáradjunk bele az imába!!!
Kispál György plébános