Csepel II. Jézus Szíve Plébánia

Betöltés...

Zene be/ki
Facebook
YouTube

Karitász

Írta: Admin, 2015.09.21.

"A valódi hatalom az egyházban a szolgálat." Ferenc pápa

"Az idők folyamán és az Egyház fokozatos elterjedésével szeretetszolgálatát, a karitászt a szentség kiszolgáltatásával és az Ige hirdetésével együtt lényeges összetevőjének tekintették: a szeretet gyakorlása az özvegyek és árvák, a rabok, a betegek és mindenféle szükséget szenvedők iránt éppúgy a lényegéhez tartozik, mint a szentséget szolgálata és az evangélium hirdetése." XVI. Benedek pápa

"Caritas" - görög eredetű, latin szó, szolgáló szeretet jelent, Isten és az embertárs szeretetét.

"A karitász hálózatban dolgozó önkéntes és hivatásos munkatársak személyes szeretete jusson el az általunk támogatott emberekhez. A szeretetszolgálatot közösségben gyakoroljuk és ezekbe a közösségekbe szeretettel várunk minden érdeklődőt.

„Az istenszeretetben gyökerező felebaráti szeretet elsődlegesen minden egyes hívő feladata, ugyanakkor az egész egyházi közösség feladata is minden szinten: a helyi közösségektől kezdve a részegyházakon (egyházmegyéken) át az egész világegyházig. Az Egyháznak, mint közösségnek is gyakorolnia kell a szeretetet. Ez viszont megköveteli, hogy a szeretetnek meglegyenek a szervezetei ahhoz, hogy a közösségi szolgálatot rendezetten tudja végezni (XVI. Benedek pápa Deus caritas est kezdetű enciklikája a keresztény szeretetről). A Karitász tehát egyszerre mozgalom és intézmény. Mozgalom, amelyben önkéntesek dolgoznak és intézmény, amely a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezeteként a munkához szükséges kereteket adja meg."

http://www.karitasz.hu/rolunk

“Krisztus szeretete sürget minket.” 2 Kor. 5,14... szeretetteljes, szolgáló szeretetre hív, buzdít bennünket. Isten szeretetét cselekvő szeretettel igyekszünk közvetíteni, a gyakorlatban szolgálni a rászoruló embert. "Isten másokért teremtett minket." Don Bosco

Felelősek vagyunk egymásért, szükségünk van egymásra. Példáink Árpád-házi Szent Erzsébet és más szentek, boldogok ismeretlen önzetlen segítők, akik Krisztus szeretetével önzetlenül segítenek a rászorulókon, Jézus tanításának szellemében. A mai világ szelleme más viselkedést, viszonyulást sugall, nem véve tudomásul, hogy mindannyiunk mély igénye: a segítetté és a segítőé is, amire meghívást kaptunk.

"Egy közösségbe való bekapcsolódás elsősorban...felismerés. Tagjai felismerik Isten hívását: éljenek együtt, szeressék egymást, imádkozzanak és dolgozzanak azért, hogy válaszoljanak a szegények segélykiáltására." Jean Vanier

  • Plébániánk Karitász csoportja folyamatos és időszakos szolgálatokkal van jelen egyházközségünkben és kerületünkben.
  • "Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel." Teréz anya
  • A karitász ruharaktára nyitvatartási ideje: pénteki munkanapokon 10-11 óra között, ekkor továbbítjuk és fogadjuk a ruhaadományokat. Szociális ellátásokkal, és álláskereséssel kapcsolatos információkkal is segítjük a hozzánk fordulókat.
  • Folyamatosan van lehetőség adakozásra, adományozásra a Karitászperselybe és tartós élelmiszert is fogadunk, mert napi szinten fordulnak hozzánk a rászorulók.
  • Szeretetteljes köszönetet mondunk minden pénzbeli, tartós élelmiszer, valamint ruhaadományért, segítségért, vagy önkéntes munkáért, amit a kedves testvérek felajánlanak a rászorulók megsegítéséért. Hazánk, szűkebb környezetünk jelen helyzetében mindannyiunk szívügye kell, hogy legyen, hogy a nehézségeket, gondokat és bajokat hordozók terheinek viselésében folyamatosan segítsük egymást.

Fogadjuk meg Böjte Csaba atya tanácsát, kezdjünk el tenni valami jót, és meglátjuk, milyen sokan állnak majd mellénk.

Végül, de nem utolsó sorban, György plébános atyánkról vegyünk példát, aki az első a szeretetcselekedetek gyakorlásában, a segítségadásban, segítségnyújtásban.

„A keresztény karitász nem holt ér, hanem eleven járású tenger.” Prohászka Ottokár püspök

Kunszt Marietta
cs2plkaritasz@gmail.com

A kommunikáció legmélyebb szintje nem a kommunikáció, hanem a közösség. Ez több, mint szavak, több, mint beszéd, több, mint fogalom. Nem arról van szó, hogy új egységet fedezünk fel, egy régóta meglevő azonosságra bukkanunk rá. Már egyek vagyunk. De azt gondoljuk, hogy nem. Fel kell fedeznünk az eredeti azonosságunkat. Azzá kell válnunk, amik valójában vagyunk.

Thomas Merton

Karitász ima

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,
Ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,
Ahol sértés, oda megbocsátást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést,
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol kétely, oda hitet,
Ahol kétségbeesés, oda reményt,
Ahol szomorúság, oda örömet.
Uram, add,
Hogy inkább én igyekezzek vigasztalni,
mint, hogy vigaszt várjak.
Inkább én törekedjek másokat megérteni,
Mint, hogy megértést óhajtsak.
Inkább szeressek,
Mint szeretetet igényeljek.
Mert önmagunkat elfelejtve
Találjuk meg magunkat.
Ha megbocsátunk,
Akkor nyerünk bocsánatot.
Ha meghalunk,
Akkor ébredünk az örök életre.
Ámen! ​​

Szikrázó napsütésben, március 3-án délelőtt a Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia Karitász csoport tagjai látogattak el hozzánk, a hittanteremben vártuk őket. Mindkét csoport szeretettel készült a találkozóra. Márton Andrea és Kunszt Marietta csoportvezetők köszöntése után mindkét csoport tagjai bemutatkoztak és elmondták milyen szolgálatokat vállalnak, milyen ajándékként élik meg a karitász tagságukat, mit jelent számukra az önkéntes szolgálat. A korlátok, határok és a nehézségek is szóba kerültek. Őszintén, derűvel, sok mosollyal, egymás szolgálatát szeretettel elismerve, egymástól tanulva, sok finom sütemény kíséretében teltek az órák. Közös bennünk, hogy saját környezetünkben igyekszünk felismerni a szeretetcselekedetek lehetőségeit, alkalmait.

A délutánba forduló időben együtt ellátogattunk a Csepel II. Jézus Szíve Plébánia ruharaktárába, ahol további kötetlen beszélgetésekkel, örömködéssel zártuk le a mai találkozót, azzal, hogy ismét találkozni szeretnénk.

Ajándék volt az együttlét, a tapasztalatcsere.

Istennek legyen hála! Dicsőség az Úrnak.

"A felebaráti szeretet szent patrónusai és követei, különösen Árpád-házi Szent Erzsébet, könyörögjetek Isten trónusa előtt, hogy példátokat kövessük gondolattal, szóval és tettel.
Ti valóban segítői és megmentői voltatok embertársaitoknak. Fölséges szeretetműveket hoztatok létre. Isten kegyelme volt a vezéretek és útmutatótok. A kegyelemmel együttműködve szüntelenül növekedett bennetek az élő szeretet tüze. Pedig hozzánk hasonlóan nektek is küzdenetek kellett a szeretetlenség, gyűlölet, és ellenszenv ellen. Titeket is fenyegetett az elkedvetlenedés és irigység veszélye. De az Isten iránt érzett szeretet segítségével legyőztétek a kísértéseket és nehézségeket, s bátran és vidáman haladtatok tovább a segítő szeretet tövises ösvényén a magas cél felé: a háromszemélyű egy Isten felé, aki maga az örök szeretet. Ámen.
- Tégy minket, Urunk jóvá és segítésre késszé!
- Engedd, hogy önzetlen segítői legyünk a szegényeknek!
"

Szeretettel köszönjük a nagylelkű adományozók és a vásárlók buzgóságát, hogy az idei Szent Erzsébet napi jótékonysági vásár az eddigi legeredményesebb lehetett.

Kunszt Marietta


Galéria megtekintése...

Karitász

2017-06-29 14:33:43

„Rád bízok minden embert, külön kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd sötétben elmerülni.”
Hamvas Béla

A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász Központból Nagy Lajosné Krisztina karitász igazgató és Sinkovicsné Máté Hortenzia helyettese látogatták meg a Csepel II. Jézus Szíve Plébánia Karitász csoportját a Karitász ruharaktárban. Gyuri atya bemutatta az önkéntes szeretetszolgálatot ellátó csoportot, szólt az eredményekről és a nehézségekről is. A vendégek tájékoztatták a csoporttagokat az egyházmegye által felkínált segítési lehetőségekről. A karitászosok egyenként bemutatkoztak, elmondták milyen szolgálatokat látnak el.
Szeretetteljes, örömteli, vidámságban és derűben gazdag találkozás valamint hasznos tapasztalatcsere volt.
Köszönjük segítő figyelmüket.


Galéria megtekintése...

"Tégy minket, Urunk jóvá és segítésre késszé! Engedd, hogy önzetlen segítői legyünk a szegényeknek!"

Köszönjük mindenki szolgálatát, segítségét, a lehetőséget, hogy gyűjthettünk.
Szeretettel: Marietta

Csepel Szolgálatáért Díj

2017-03-20 14:38:35

Budapest XXI. kerület csepel önkormányzata képviselő-testülete kinyilvánította, hogy mindazok, akik munkájuk, életük során öregbítik kerületünk jó hírnevét, különleges megbecsülésben részesüljenek Csepel II. Jézus Szíve Plébánia karitász csoportnak a rászorulók megsegítéséért végzett áldozatos és odaadó munkájáért csepel szolgálatáért díjat adományozott.

"A közösség valahová tartozás és nyitottság, ugyanakkor szeretet is minden ember iránt. Más szóval úgy is mondhatnánk, hogy a közösséget ez a három tényező határozza meg: minden embert szeretni, egymással szorosan összetartozni, és megélni a küldetésünket.
A közösség...: felismerés. Tagjai felismerik Isten hívását: éljenek együtt, szeressék egymást, imádkozzanak és dolgozzanak azért, hogy válaszoljanak a szegények segélykiáltására."

Jean Vanier

Csepel II. Jézus Szíve Plébánia Karitász csoport szolgálatának rövid bemutatása:

A Csepel II. Jézus Szíve Egyházközség nagy hagyománnyal, sok évre visszamenően, nyitottan és a katolikus hitnek megfelelően, szeretetteljesen próbál a rászorulók felé fordulni. A karitatív tevékenységet, szolgálatot magas szinten ápolták az elődök. Karitász csoport elnevezéssel 20. éve működik a plébániai csoport Gyuri atya vezetésével. Egy ideje, egyedüli Karitász csoportként segítik kerületünk rászorulóit. A szolgálatot az egyházközség önkéntesei vállalják, látják el, jelenleg 22 karitász szolgálatos, akik aktív dolgozók, nyugdíjasok, családosok, egyedülállóak, a csoport indulása óta tagok, néhány éve vagy néhány hónapja vállalták a karitász szolgálatot. A Csepel II. Jézus Szíve Egyházközség a Székesfehérvári Egyházmegyéhez tartozik, de akár Székesfehérvárról, a Budapest-Esztergom Főegyházmegyei Szent Erzsébet Karitász Központból, az Országos Karitász Központból, a csepeli Humán Szolgáltatások Igazgatóságarészéről, a NOE kerületi szervezete részéről, az egyházközségből, iskolákból, magánszemélyek által, stb.rendszeresen kérnek segítségetarászorulók számára. A szolgálat a katolikus karitász szellemiségét követve sokoldalú és többrétű. Az egyik folyamatos, segítségnyújtási forma a ruharaktár szolgálat: pénteki munkanapokon 10 és 11 óra között, a tavalyi évig a plébánia garázsában, novembertől pedig Czibulyáné Szonday Szilvia képviselő és tanácsnok asszony valamint Borbély Lénárd polgármester úr jóvoltából, segítségük által, a Kossuth L. u. 148 szám alatti bérelt helyiségben fogadják a ruharaktár szolgálatosok a rászorulókat, ahol ingyen kaphatnak használható, jó minőségű ruhákat, a jó szívű, adakozó egyházközségi tagok, továbbá a kerületi lakosok és kerületen kívüli adományozók jóvoltából bútorokat, háztartási gépeket, maguk és családtagjaik részére. Ilyenkor igény szerint szociális információval, szükség szerint álláshirdetésekkel is segítik őket. Nagy leleményességgel működtetik az önkéntes karitász tagok a raktárat, mert a felajánlásokból a rászoruló egyéneken kívül rendszeresen juttatnak a Vöröskereszt Anyaotthon, a Vöröskereszt Hajléktalanszálló, az Ív utcai Speciális Általános Iskola és más kerületi intézményeknek is, fogadóképességük függvényében. A szolgálat Gyuri atya irányításával, az egyházközség tagjainak, valamint NOE csoportja segítségével, valamint a kerület minden szociális intézményével kapcsolatot tart, és kerületen kívüliekkel is szükség és igény szerint. Közösen, egymást segítve támogatják a rászoruló egyéneket és családokat. Folyamatos szolgálatként a hajléktalanok, idősek, betegek, rászorulók, nagycsaládosok, egyedül nevelő szülők látogatását, segítését, a lehetőségekhez képest támogatásukat vállalták, vállalják fel. A kerület szociális ellátását kiegészítve kerülhet sor a segítségnyújtásra, szolgálatra. Részt vesznek az Élelmiszerbank és az együttműködő üzletláncok általi, valamint egyházközségi élelmiszergyűjtésekben (karácsonykor és nagyböjtben), amely gyűjtések adományaival a rászorulókat segítik. Az egyházközség keretein belül háttérszolgálatot látnak el a Betegek szentmiséjén, farsangon, Úrnapján, Egyházközségi napon, Jótékonysági vásárt tartanak évente, amely bevételét szintén a rászorulók megsegítésére fordítják, stb.

"…kezdjünk el tenni valami jót, és meglátjuk, milyen sokan állnak majd mellénk.”
Böjte Csaba testvér,

"Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.”
Teréz anya