Csepel II. Jézus Szíve Plébánia

Betöltés...

Zene be/ki
Facebook
YouTube

Táborok

Írta: Admin, 2015.11.

Már 35 éve működnek a közösségben György atya kezdeményezésére és a Mária Regnumos mintára épülő gyermek táboraink, melyet áldozatos szülők, és fiatalok munkája nyomán tudunk megvalósítani.

Céljuk, a gyermekek összefogása, közösségé alakítása és hogy a nyári szabadidőben a gyermekeket, különösen a nagycsaládban élő és kevés lehetőséggel rendelkezőket és nehéz sorsú fiatalokat, segítse az értékes emberré érésben, a növekedésben és fejlődésben. A gyermek a közösségben bontakoztathatja ki igazán személyiségét, és különösen egy olyan közösségben, ahol egészségét, testi és lelki növekedését egyaránt segítik. A keresztény nevelés az érett személyiséggel, helyes önismerettel rendelkező ember kibontakozását szolgálja, aki nem csak egyházának, hanem hazájának, nemzetének, lakóhelyének és munkatársi közösségének is értékes tagja lesz.
A család e nevelés ősi és igazi forrása és helye, de a családot ebben a feladatában támogatja és segíti az Egyház közössége. A szülők és az egyházközség folyamatos együttműködése, egész éves kapcsolata a gyermekek nevelését sajátos módon segíti. A táborok ebben a feladatban az összegzés és elmélyítés időszakai, amikor a szabad és felelősségteljes együttlétben az élet minden területén segítik a növekedést.

A gyermektáborok módszertani alapja az évszázadok során megérlelt nevelési elveken alapul, mely a gyermek figyelmét a jóra irányítja és annak megvalósításakor segíti az igazi öröm megtalálásában. Így a nevelés hatására önálló, szabad és felelősségét használó személyiségek alakulhatnak ki.

Ezt szolgálja az ismeretszerzés a tudományok, a kultúra, a történelem, a nemzeti hagyományok, stb. területén, és a táborok lelki-szellemi programjai, a közös játékok és kirándulás is.

Minden tábor egy-egy vezérgondolatra épül, melyet a tábor napjaira lebontva valósítanak meg a gyermekek. A táborok törekszenek a teljes önellátásra, hogy a gyermekeket a közös munkára és szolgálatra vezessék. A gyermekek feladatukat napos beosztással végzik, elsajátítva olyan alapvető emberi ismereteket, mint a környezet megóvása, rendrakás, főzés, mosogatás, tűzrakás, stb.
A lelkiélet, a munka és a játék hármas alapköve segíti a gyermekek közösségé formálódását. A személyes ötletek és kezdeményezésék megvalósítására is nagy hangsúly kerül (fordított nap, amikor a gyermekek vezetik a tábort), hogy a felelős döntés és cselekvés kialakuljon bennük.

Mindezek segítik a gyermekek lelki, szellemi és testi gazdagodását és ugyanakkor szolgálják pihenésüket és felüdülésüket.

A gyermek tábor programja

  1. Utazás, berendezkedés és ismerkedés a környezettel,
  2. Szellemi és sport játékok (egyéni és csapat vetélkedők, kulturális, honismereti és tudományos ki-mit-tud, színjátszás, bábkészítés, kézműves foglalkozás stb.),
  3. Lelki nap,
  4. Kirándulások, éjszakai túra
  5. „Csúcsnap” mely állomásos csapatvetélkedőkből áll
  6. Fordított nap,
  7. Minden este tábortűz, éneklések, beszélgetések – erkölcsi, hitbeli témákkal
  8. Mindennapos körletrend, takarítás, gyermekek reszortos beosztása.