Csepel II. Jézus Szíve Plébánia

Betöltés...

Zene be/ki
Facebook
YouTube

Első Áldozás

2022-09-29 10:31:11

Népszámlálás

2022-09-16 15:56:01

Székely János - Katolikus vagyok! (Népszámlálás 2022)

"Van, aki a tenyerén tartja a mindenséget és az életünket" - Székely János, szombathelyi megyéspüspök #katolikusvagyok

Közzétette: Magyar Katolikus Egyház – 2022. szeptember 22., csütörtök

Kedves Mindszenty-tisztelő barátunk!

Különleges lelki délutánnal folytatódó zarándoklatra hívunk szeptember 17-én! 75 esztendeje, a Boldogasszony évében vezette Mindszenty bíboros azt a zarándoklatot, melynek útvonalát a rendszerváltás után időről időre végigjárjuk, csatlakozva elődeink imádságához a békéért, kiengesztelődésért, hazánk megújulásáért, a családokért és azért, hogy „legyünk most az imádság nemzete!” (Mindszenty József, 1945)

Már a gyülekező idején, reggel hét órától Horváth Zoltán terézvárosi plébános ráhangoló elmélkedéseit hallhatjuk, fél nyolckor pedig Mészáros István Mindszenty-kutató emlékére táblaavatásra kerül sor a Csaba utca 8. számú ház falán. A nyolc órakor szokásos rendben elinduló gyalogos zarándoklathoz útközben is lehet csatlakozni. Az útvonalat és minden tudnivalót időben megtaláltok www.mindszentyalapitvany.hu oldalon.

Máriaremetére érve délben szentmisét mutat be Erdő Péter bíboros.

Ezzel nem ér véget a program! A Kodály Zoltán Kórusiskola örömkoncertje és az ebédszünet után 14:30-16:00 között közbenjáró, imakérő alkalmat szervezünk az új Mindszenty-kilenced egy részének bemutatásával. Délután nemcsak beszélgetést hallhatunk a csodákról és imameghallgatásokról Monostori László atya és Kovács Gergely viceposztulátor részvételével, hanem a jelenlévők maguk is kérhetik a nehéz, fájdalmas, sőt az emberileg kilátástalan helyzetükben Mindszenty bíboros közbenjárását. Lesznek tanúságtételek, és az imaóra alatt, a szentségimádás idején imapároknál személyes imakérési lehetőséget kínálunk. A „meghallgatlak” pontokon kívül szeretnénk, ha szentgyónáshoz is járulhatnának minél többen.

Felhívjuk figyelmedet egy másnapi lehetőségre is: szeptember 18-án a Conti utcai ávós börtönt, Mindszenty atya raboskodásának helyszínét lehet megtekinteni korlátozott létszámú csoportokban. A zarándoklatra és a délutáni lelki programra nem kell jelentkezni, de a börtön felkeresésére mindenképp regisztrálni kell itt:
https://ungmind.typeform.com/to/PZt2Scxq

Örülünk, ha ezt a meghívót megosztod másokkal is!

Mindszenty Alapítvány

Új Kántorok

2022-08-08 08:28:05

Szép ajándékot hozott nekünk az idei nyár.
A kántori szolgálatot templomunkban augusztustól Szabó Eszter és Ág Zsolt látja el. Fogadjuk őket szeretettel közösségünkben.

Franciska nővér

2022-07-04 09:55:23

Hétfőn 11-kor a templomban tartják Franciska nővér jubileumát, ünnepi szentmisével.

Máriai Franciska M. Romuálda kalocsai iskolanõvér
Keresztény Élet 2014\09-07\05-2014
A cikk 2014-ben íródott.

Máriai Franciska M. Romuálda kalocsai iskolanõvér átélte a bombázásokat, tanított, majd fiatalokkal foglalkozott, misztériumjátékokat írt nekik. A rendszerváltás után szervezte a rend életét, fõnöknõ lett, majd kikerült Rómába. Jövõre tölti be kilencvenedik életévét. „1925. július 4-én születtem Baján. A polgári iskolát és a tanítóképzõt is itt végeztem, melyet a kalocsai iskolanõvérek vezettek. Ötödik tanítóképzõs évemben meghalt az édesapám. Már gondolkoztam azon, hogy nõvér leszek, de a döntésben végül egykori tanárnõmhöz fûzõdõ kapcsolatom segített. 1944- ben végeztem el a tanítóképzõt, iskolatársaimnak csak a képesítõn mondtam meg, hogy szerzetes leszek. Meglepõdtek, mivel emlékeztek rá, hogy gyakran beszéltem róla, hogy majd sok gyerekem lesz. Én azt válaszoltam: de hát így még több lesz…” – idézi fel a hívásra mondott „igen” történetét Máriai Franciska. Kalocsán jelentkezett jelöltnek. Az elsõ évben Ceglédre helyezték tanítani. De jött a háború, és az iskolát kórháznak rendezték be. Ekkor Pestre utazott nagybátyjához. „Karácsonyra átmentem nagynénémhez Budára, és ott rekedtem. A bombázások alatt a hideg pincében kabátban ültünk, lócákon aludtunk, az elsõ emeleten, egy tûzhelyen fõzögettünk. Amikor lehetett, Csepelen át egy pontonhídon tértem vissza Pestre” – meséli a nyomorúságos idõket a nõvér. Ezután Bajára került, ahonnan egyik volt jelölttársával gyalog elindultak Kalocsára. Útközben egy lovas kocsi felvette õket, így estére megérkeztek a rendházba. „1945 õszén újra Ceglédre mentem tanítani, de tankönyv nem volt. Itt a plébánián laktunk, én az irodában aludtam egy íróasztalon. Az év végén Kalocsán kezdtem a noviciátust. Karácsonykor mindenki levett egy csillagot a fáról. Nekem ez volt beleírva: csendesen szenvedõ és hallgatagon szeretõ Szûz Máriával. Eltökéltem magamban, hogy ezt akarom teljesíteni. A beöltözésre 1947-ben került sor, akkor tettük le az elsõ fogadalmat. Ekkor Garára helyeztek, ahol matematikát és éneket tanítottam. Az év végén jött az államosítás. Két évig tízen laktunk a plébánián, õsszel kukoricát törtünk, télen pulóvert, kis kabátokat kötöttünk, ezeket eladtuk, ebbõl próbáltunk megélhetéshez jutni. 1950-ben letettük három évre az ideiglenes fogadalmat. Mivel én már többször harmóniumoztam a gyerekmiséken, ezért levelezõn elvégeztem a kántorképzõt. Zöldfásra kerültem kántornak két rendtársammal. Elõször a doktornál laktunk, majd a plébánián alakítottunk ki egy szobát. Nyár elején jött a szétoszlatás. Le kellett vennünk a rendi ruhát, majd a plébános utunkra bocsátott mindhármunkat.” Bátyja katonaként szolgált, édesanyja kórházban feküdt, nem volt hova mennie, ezért egyik nõvértársának lakásán húzták meg magukat. De a hatóságok itt is zaklatták õket, ezért hamarosan visszatértek Zöldfásra. Ezután rövid ideig Makón is lakott, akkor tudomására jutott, hogy Apátfalván kántort, házvezetõnõt keresnek. „Egy másik rendtársammal jelentkeztünk, és ott maradtam huszonnégy évig. A plébános a nõvérével élt, mindketten betegek voltak. Késõbb a börtönbõl szabadult Pongrácz Lóránt került oda adminisztrátornak, Laczkó Ferenc atya volt a káplán. A fiatalok a májusi ájtatosságoknál tartották a lobogót, a gyerekeknek karácsonyi pásztorjátékokat tanítottunk be. Az elején még házakhoz jártunk betlehemezni, de ezt betiltották. Ekkor misztériumjátékokat szerveztünk nekik. Már októberben elkezdtük a próbát, mindennap jöttek lelkesen. Egyszer egyik családban kisbaba született. Akkor õ lett a Kis Jézus, a nõvére Szûz Mária, a bátyja pedig Szent József. A hatóságok nem nézték jó szemmel a munkánkat. Meggyûlt a bajom az Egyházügyi Hivatallal is. Nagyobb lányok részére gépeltem néhány oldalas írást a fiatalok kapcsolatáról és kiosztottam nekik. Egyszer a párttitkár kezébe került egy példány. Be kellett mennem Szegedre, a rendõrségre, ahol kihallgattak. Erkölcstelennek minõsítették, majd megkérdezték, hogy honnan vettem a szöveget. Egy olyan nõvér nevét adtam meg, akirõl tudtam, hogy külföldön van, így nem lehet bántódása. Az örökfogadalmat 1956-ban tettem le titokban, a tisztelendõ anya jelenlétében. Pongrácz atya 1970-ben meghalt, akkor Katona István, a késõbbi egri segédpüspök került oda plébánosnak. Egyik évben a nyolcadikos hittanosokkal megbeszéltük, hogy az évzáró után a templomban tartunk nekik egy hálaadó misét. De jött az egész iskola, amibõl hatalmas botrány lett. Az igazgatót leváltották, az atyánál házkutatást tartottak, majd Laczkó Ferenc atyát elhelyezték. Én is vele mentem, és továbbra is nagyon jól tudtunk együttmûködni. Itt is rendeztünk misztériumjátékot, odajöttek Apátfalváról nyaralni a gyerekek. Velük is sokat mentünk kirándulni. Amikor 1989-ben lazult a helyzet, visszakerültem Zöldfástanyára. Így hozta az élet, hogy ahol levetettem a rendi ruhát, ugyanott vehettem föl újra. Megbíztak a kalocsai közösség szervezésével, 1990 õszén megnyitottuk az óvodát, majd hat év után általános fõnöknõnek választottak. Ezekben az években elkezdõdött Kalocsán az iskola szervezése. Amikor lejárt a megbízatásom, 2001-ben kimentem Rómába és 2013-ban jöttem haza. A Szent István Házban portási és információs feladatokat láttam el. Én is bejártam Róma ismert nevezetességeit. Találkoztam II. János Pál pápával. Mostanában itt, Csepelen én vezetem a rózsafüzér imádságot, és áldoztatok is. Az itteni rendelõben kialakított beszélgetõ szobában elvállaltam a csütörtök és péntek délutánt. Ide bárki bejöhet, ha jó szóra, meghallgatásra vágyik.” Romuálda nõvér idõs kora ellenére használja az internetet, sokakkal levelezik, olvassa a Magyar Kurír és a Vatikáni Rádió honlapját. Rózsásné Kubányi Andrea
http://www.archiv.keresztenyelet.hu/data/downloads/2015/01/15/05-20140907.pdf

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 -

Plébánia címe: 1214 Budapest, Sas utca 10.
GPS térképben: XXI. Kerület BÉKE TÉR
Telefon: 06-1-276-9323
E-mail: plebania[kukac]cs2pl.t-online.hu

Plébánia számlaszáma:
Név: Budapest Csepel-Csillagtelep Rk. Plébánia
Bankszámlaszám: 11721026-20016715
Alapítvány:
Név: Csepel Jézus Szíve Egyhàzközség Alapítvànya
SZJA 1%: 18228658-1-43

Heti hirdetések

Krisztus Király ünnepe 2023. nov.26- dec.3.

 1. Krisztus Király ünnepe az egyházi év utolsó vasárnapja, aztán jön az Advent.
  - Ma délután 15-től cserkész-advent a plébánia pincéjében. Karácsonyi díszeket és szaloncukrot készítünk.
  - Ma este gitáros szentmise, utána agapé.
 2. Hétfőn este a Werner kórus próbája.
  - Szerdán mondókára várjuk az édesanyákat.
  - Csütörtökön a szentmise előtt szentségimádás.
  - Péntek este a plébánián várjuk az új bérmálkozókat. De ide várjuk a most megbérmáltakat is!
  - Szombaton a kicsik hittanja és a kiscserkészek foglalkozása. Egyben pásztorjáték próba is.
 3. Szombat délután 15-től a közös adventi-koszorú készítés, és az első gyertya meggyújtása!
 4. Jövő vasárnap ADVENT első vasárnapja. Az idei Advent rövid, csak három hét lesz!!
  - Jövő vasárnap a 9-órai szentmise után látogat hozzánk a Mikulás.
  - Ugyancsak jövő vasárnap du.16-kor Csepel főterén is felgyullad az első adventi gyertya.
 5. Egy hét múlva indulnak a hajnali RORATE szentmisék. Istenszeretetünk próbája! Minden család legalább egyszer hozza el gyermekeit. A cserkészek őrsönként is jöhetnek, a minisztránsok naponta.
 6. Előre hirdetjük:
  - Kettő hét múlva, szombaton, dec.9-én takarítjuk a templomot, és várjuk a segítséget.
  - Ugyanekkor a karitász raktárban vásár.
  - Ugyancsak kettő hét múlva várjuk a Betlehemi Lángot.
  - A karácsonyfa állítás dec.16-án, szombaton.
  - Advent 3. vasárnapján este a kedves karácsonyi koncert. Lehet jelentkezni.
 7. Vegyük és vigyük az iskolások adventi füzetjét! Árát az újságpénzbe dobjuk: 300 Ft.
  - A középső perselybe kérjük a segítséget a karácsonyi kiadásainkra.
 8. Véres adventünk lesz, amikor a költő szavával: "Isten sírja reszket a szent honban". Ne fáradjunk bele az imába!!!
Kispál György plébános